Ενημέρωση για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από τις Περιφέρειες για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών

Ενημέρωση για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από τις Περιφέρειες για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Σε συνέχεια του από 25/5/2023 ενημερωτικού σημειώματος για την εφαρμογή της ρύθμισης για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών, σας αποστέλλω το υπ’ αριθμ. 49787/7-6-2023 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.), το οποίο απευθύνεται σε όλες τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας και ζητά την συμπλήρωση και αποστολή συγκεκριμένων πινάκων από κάθε φορέα, προκειμένου να δρομολογηθεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Με το έγγραφο αυτό το ΥΠΕΣ δρομολογεί την συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για την προώθηση εφαρμογής της σχετικής ρύθμισης και για τις Περιφέρειες, σε συνέχεια της παρέμβασης που κάναμε μετά την έκδοση της ΚΥΑ που αφορούσε μόνον ελάχιστους Δήμους.

Υπενθυμίζω ότι το σχετικό αίτημα έχει κατατεθεί πολλές φορές στα αρμόδια υπουργεία από την ΟΣΥΑΠΕ και πρωτοβάθμιους Συλλόγους και έχουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις. Το τελευταίο έγγραφο της Ομοσπονδίας ήταν το υπ’ αριθμ. 65/12-5-2023, με το οποίο ζητούσαμε να μας ενημερώσουν για το «πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ του άρθρου 32 του ν. 4483/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 88 του ν. 5003/2022, με τις σχετικές προβλέψεις για τις αναφερόμενες περιοχές, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων».

Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διαδικασίας τόσο από την Ομοσπονδία, όσο και από όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, ώστε να ολοκληρωθεί από τις Περιφερειακές Αρχές η συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων άμεσα.

 

7-6-2023                                                              Πανουτσάκου Βέτα

Πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ