Να είναι υποχρεωτική και η συμπλήρωση έντυπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υποψηφίων

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   2 /10/2023

                                         Αριθμ. Πρωτ.: 87

 

Προς

Υπουργό Εσωτερικών

κα Ν. Κεραμέως

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Να είναι υποχρεωτική και η συμπλήρωση έντυπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υποψηφίων και η αποστολή του στις Περιφερειακές Ενότητες                                      

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμό 1095 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 79665/22-9-2023) αναφορικά με την διαδικασία συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ιδιαίτερα τις ενέργειες των δικαστικών αντιπρόσωπων, δεν υφίσταται υποχρέωσή τους να συμπληρώνουν έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων και να το αποστέλλουν στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) με τους αγγελιοφόρους του Δήμου.

Συγκεκριμένα στις σελ. 36 & 37 αναφέρεται μεταξύ άλλων για τις ενέργειες του δικασικού αντιπροσώπου «Στη συνέχεια, αφού καταχωρίσει το αποτέλεσμα στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν διαπιστωθεί κατά την καταχώριση στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί το τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης. Κατόπιν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του δήμου (αγγελιοφόρο) το ένα αντίγραφο του εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών. Το πρωτότυπο έντυπο αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών παραδίδεται στο οικείο Πρωτοδικείο μέσα στον εκλογικό σάκο. Στη συνέχεια ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταχωρίζει τα αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων (δημοτικών/ περιφερειακών συμβούλων) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και τα μεταδίδει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής».

Δηλαδή στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία δεν υπάρχει πουθενά υποχρέωση συμπλήρωσης έντυπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υποψηφίων. Οι δικαστικοί αναλαμβάνουν και το ρόλο των καταχωριστών αποτελεσμάτων, ζήτημα το οποίο δεν είναι αρνητικό, όμως ειδικά με δύσκολες εκλογικές διαδικασίες όπως οι Δημοτικές – Περιφερειακές και μετά από 12-15 ώρες συνεχούς παρουσίας και δουλειάς είναι εύκολο να συμβούν και λάθος καταχωρήσεις.

Έτσι επαφίεται από αυτές τις εκλογές η πλήρης ευθύνη για την αξιοπιστία του συνόλου του εκλογικού αποτελέσματος αποκλειστικά στην ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρήσουν οι δικαστικοί στο σύστημα SRT και στον έλεγχο που θα κάνουν οι υπάλληλοι των πρωτοδικείων κατόπιν την επόμενη βδομάδα συγκρίνοντας τα βιβλία πρακτικών.
Το ΥΠΕΣ προχωρά στην επιλογή αυτή, της κατάργησης της δικλείδας ασφαλείας για τα αποτελέσματα και τη σειρά εκλογής των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων,  ενώ γνωρίζει ότι οι Δ/νσεις Πληροφορικής στις Περιφέρειες εδώ και 10ετίες με δικά τους μέσα αλλά και σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ μηχανογραφούν τα συνολικά και αναλυτικά αποτελέσματα με βάση τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων των δικαστικών αντιπροσώπων και για την αναλυτική ενημέρωση των πολιτών μέχρι και για τον τελευταίο υποψήφιο από το 1ο 24ωρο μετά την καταμέτρηση, αλλά και για διατήρηση αρχείου εκλογικών αναμετρήσεων για τις Περιφέρειες, την κάθε ΠΕ, τον κάθε Δήμο, το κάθε χωριό.

Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η δουλειά αυτή των Περιφερειών αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εκλογών και στην εξακρίβωση τυχόν λαθών μέσω διασταυρώσεων αποτελεσμάτων με τα πρωτοδικεία της χώρας, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν λάθη.

Θεωρούμε αναγκαία τα εξής: 

    1. Την καθιέρωση εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων και αποστολή του στις ΠΕ με τους αγγελιοφόρους του Δήμου.
    2. Την θεσμοθέτηση της εμπλοκής των υπηρεσιών Πληροφορικής των Περιφερειών στις διασταυρώσεις αποτελεσμάτων μέσω των καταχωρήσεων στα συστήματά τους αλλά και για την άμεση ενημέρωση των πολιτών ανά περιφέρεια.
    3. Την υποχρέωση της εταιρείας (SINGULAR) έκδοσης σε πραγματικό χρόνο αποτελεσμάτων ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με χρήση “διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών” (API) ώστε οι υπηρεσίες πληροφορικής των Περιφερειών να έχουν άμεση ενημέρωση για διαπίστωση λαθών εντάσσοντάς τα στα συστήματά τους.

Κοιν/ση

  1. ΕΝΠΕ
  2. ΚΕΔΕ
  3. Κόμματα

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                             ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ