Ερώτημα για τη δυνατότητα ένταξης επιπλέον ειδικοτήτων στους δικαιούχους ΜΑΠ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

Αθήνα 14 /4/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 96

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

Θέμα: Ερώτημα για τη δυνατότητα ένταξης επιπλέον ειδικοτήτων στους δικαιούχους ΜΑΠ.

Δεδομένου ότι στις Περιφέρειες της χώρας είναι σε εξέλιξη διαδικασίες χορήγησης και αποτίμησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν σύμφωνα με την αναφορά που υπάρχει στην ΚΥΑ 43726/2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού κ.α.» ΦΕΚ B’ 2208/08.06.2019, ότι «Εάν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους», προκύπτει ότι μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους ΜΑΠ κι άλλες ειδικότητες, που δεν περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα της ΚΥΑ μετά από την εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ            ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ