.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Απρίλιος 2014 18:17
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος


Απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ για το νόμο περί αξιολόγησης

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε μια προσχηματική «Αξιολόγηση»

Κανείς να μην συνεργήσει σε απολύσεις συναδέλφων


Η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, έχουν αποφασίσει να περιορίσουν στο ελάχιστο όλες τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες, αυτές που αποτελούν κατακτήσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος τα τελευταία εκατό χρόνια.

 Η Κυβέρνηση αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους και στους ανέργους, προχωράει με εντατικούς ρυθμούς στο ξήλωμα των κατακτήσεων σε Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε τομείς Κοινωνικών Αγαθών, όπως η Ενέργεια, το Νερό κ.ά., παραχωρώντας ολόκληρους τομείς στους ιδιώτες μεγαλοεργολάβους.

Εμείς όμως δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Βασικός στόχος της ασκούμενης πολιτικής είναι η βίαιη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο. Επί της ουσίας, μεθοδεύεται η αντικατάσταση του «ακριβού» προσωπικού, με  εργαζόμενους που θα έχουν εκπέσει στο καθεστώς του «ωφελούμενου»  ή του ενοικιαζόμενου, θα αμείβονται με μισθούς πείνας και θα εργάζονται χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Αυτόν το στόχο εξυπηρετεί και η «αξιολόγηση». Έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων», καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού», η Κυβέρνηση προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων.Είναι μάλιστα αποκαλυπτικό των προθέσεων και των στόχων της ότι δεν αρκείται σε ένα αυταρχικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά καθορίζει εκ των προτέρων τα ποσοστά  και τις κλίμακες αξιολόγησης με στόχο την εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού δημιουργίας δεξαμενών υπαλλήλων προς απόλυση.

Η αυθαιρεσία, άλλωστε, στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων  αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος δεν είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση προσωπικού και η μισθολογική καθήλωση ή/και υποβάθμιση των μη αρεστών. Επί της ουσίας, με τις διατάξεις των άρθρων 20-32 του νόμου 4250/26-3-14, επιχειρείται η χειραγώγηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων από την Κυβέρνηση και η αναπαραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών. Εργαλείο για τους σκοπούς αυτούς συνιστά αφενός η επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς) στις αξιολογήσεις των υπαλλήλων και αφετέρου η χρησιμοποίηση των προϊσταμένων, για να αξιολογήσουν υποχρεωτικά, με προκατασκευασμένα αποτελέσματα τρόπο, όλους τους άλλους υπαλλήλους.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι, επίσης, να δημιουργήσει, μέσω της τρομοκρατίας και του φόβου της απόλυσης, εργαζόμενους που θα είναι πλήρως υποταγμένοι στους σχεδιασμούς της ασκούμενης πολιτικής και έρμαια στη βούληση (πολιτική ή/και προσωπική) των εκάστοτε προϊσταμένων. Είναι φανερό ότι το κλίμα που θα δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας θα επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών.

H Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και στο πλαίσιο των αποφάσεων και της εξουσιοδότησης του Γ.Σ. αποφασίζει:

 • Να διεκδικήσει και να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων για την κατάργηση του Νόμου 4250/14 και των διατάξεων που επιβάλλουν ένα σύστημα «αξιολόγησης», ενταγμένο στους γενικότερους στόχους για περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο και για δημιουργία μιας νέας τεράστιας δεξαμενής υπό απόλυση υπαλλήλων, η οποία θα αξιοποιείται ανάλογα με τις «ανάγκες» Κυβέρνησης και Τρόικας.
 • Να χρησιμοποιήσει σε κεντρικό, όσο και σε επίπεδο Ομοσπονδιών και πρωτοβαθμίων Συλλόγων και Σωματείων, όλες τις μορφές αγώνα (απεργίες, στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.λπ.), ώστε να ακυρώσει τη νέα επίθεση σε βάρος των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιήσει και κάθε νομική δυνατότητα για τη μη εφαρμογή του νόμου (προσφυγή στο ΣτΕ, αρμόδια δικαστήρια κ.λπ.), αξιοποιώντας προς την κατεύθυνση αυτή και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής που χαρακτήρισε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του.
 • Να καλέσει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσης τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μία προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία. Εξάλλου και μόνο η εισαγωγή αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια  «αντικειμενικής» και «δίκαιης» κρίσης,  που οι εισηγητές του νόμου ισχυρίζονται ότι αποκαθιστούν. Κι αυτό γιατί ακόμα κι αν ο αξιολογητής κρίνει ότι υπάρχουν πολλοί «ισάξιοι» υπάλληλοι στη μονάδα που προΐσταται, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους, υλοποιώντας υποχρεωτικά την ποσόστωση. Τα παραπάνω φυσικά αποτελούν επαρκή λόγο για την προσφυγή εκατοντάδων χιλιάδων αξιολογούμενων στη δικαιοσύνη.  Υπό την έννοια αυτοί οι «αξιολογητές» συμμετέχοντας στη διαδικασία αυτή διακινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χιλιάδες προσφυγές εις βάρος τους.
 • Να καλέσει τις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να προχωρήσουν άμεσα σε γενικές συνελεύσεις σε όλες τις Υπηρεσίες και τους χώρους εργασίας με βασικό στόχο την ενημέρωση, τη συζήτηση και τη λήψη μέτρων για την ακύρωση της διαδικασίας της «αξιολόγησης».

Η Ε. Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε νέα συνεδρίασή της θα συγκεκριμενοποιήσει τις αποφάσεις της ανάλογα με τις εξελίξεις

 Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επισυνάπτεται έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων):

 «Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων (…) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (…) η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (…) Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς διαγνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύµφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγµατος αρχή της αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)».

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/3/2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Απρίλιος 2014 09:02

  

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                                            Απόφαση – Αριθμ. 4                                                                    Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Στις 28/3/2014 ημέρα Παρασκευή συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

 1. Καθολική συμμετοχή στην Γενική απεργία στις 9/4/2014, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ . Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει σχετικό ψήφισμα για τις απολύσεις, τη δημόσια υγεία, το ασφαλιστικό,  τα μισθολογικά, την αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη του και ψηφίσματα και προτάσεις που κατέθεσαν  οι Σύλλογοί μας.
 2. Το Γενικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται καταρχήν την ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώσει και να τροποποιήσει τον κατατεθέντα κανονισμό στα σημεία που απαιτείται και να τον φέρει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση.
 3. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη συμμετοχή μας στις επιτροπές τροποποίησης του ‘‘Καλλικράτη’’ έτσι όπως μας ζητήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική – πάγια θέση μας ενάντια στις διατάξεις που διαμορφώθηκαν στον Νόμο αυτό.
 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να εισηγηθούν τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων, γενικές συνελεύσεις για ενημέρωση των εργαζομένων με την παρουσία και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.  Σε συνέχεια, με ευθύνη του  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,  θα συγκληθεί  ολομέλεια με συμμετοχή των  Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων,  εντός του επόμενου τριμήνου.
 5. Αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία διαπαραταξιακής Οικονομικής Επιτροπής με την εποπτεία του ταμία της Ομοσπονδίας, που θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. τον συμψηφισμό δαπανών μελών του Δ.Σ. από τις οικονομικές υποχρεώσεις των πρωτοβάθμιων προς την Ομοσπονδία, όπως και οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα των πρωτοβάθμιων συλλόγων προς την Ομοσπονδία, που είτε είναι μέλη σήμερα είτε υπήρξαν μέλη της Ομοσπονδίας και τροποποίησαν το καταστατικό τους. Επίσης, αποφασίστηκε ο συμψηφισμός των παλαιών οφειλών της Ομοσπονδίας προς τα μέλη του Δ.Σ., ή του  Γ.Σ., με τις εισφορές των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων προς την Ομοσπονδία.
 6. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συνδράμει και να διευκολύνει, κάθε συντονισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενοτήτων με κάθε τρόπο, χωρίς όμως αυτός ο άτυπος συντονισμός να έχει θέση θεσμικής οργάνωσης ή μορφής, και χωρίς εκλογή νέων οργάνων,  για εκπροσώπηση σε κάθε Περιφερειακή  Αρχή.

Για το Γενικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Μάρτιος 2014 19:21
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                        

    Αθήνα,  24/03/2014                                                     Αρ. Πρωτ.: 24

                                                                ΠΡΟΣ : Μέλη Διοικητικού

                                                                              Συμβουλίου

                                                                ΚΟΙΝ   : Μέλη Γενικού Συμβουλίου

       Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ σε συνεδρίαση στις 27/3/2014 και ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μετ/ρων Πειραιά, οδός Ερμουπόλεως 38, Πειραιάς , με θέματα :

 

 1. Εισήγηση επί των θεμάτων της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου
 2. Θέσεις Ομοσπονδίας προς την Υποεπιτροπή της Βουλής των Ελλήνων επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών – επόμενη φάση Καλλικράτη.
 3. Αποτίμηση κινητοποιήσεων – δράση ΟΣΥΑΠΕ –Διεκδικητικό πλαίσιο
 4. Παρεμπόδιση άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε στελέχη της ΟΣΥΑΠΕ.
 5. Τακτοποίηση οικονομικών οφειλών πρωτοβαθμίων συλλόγων προς την ΟΣΥΑΠΕ - Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών πρωτοβάθμιων Συλλόγων
 6. Τακτοποίηση οικονομικών οφειλών της ΟΣΥΑΠΕ – Ενημέρωση για τα οικονομικά της ΟΣΥΑΠΕ
 7. Πρόσκληση πρωτοβαθμίων συλλόγων σε ολομέλεια
 8. Σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Γενικού Συμβουλίου για την έγκριση του από το Γενικό Συμβούλιο
 9. Ενημέρωση για αιτήματα συλλόγων περί εγγραφής τους στην δύναμη της ΟΣΥΑΠΕ

10. Σύνταξη διοικητικού απολογισμού, διαχειριστικού ισολογισμού και προϋπολογισμού ώστε να  υποβληθεί στο Γενικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΚΗΣ  ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 09 Μάρτιος 2014 20:05
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

Αθήνα, 07/03/2014

 

ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

 

 1. 24ωρη απεργία στις 12 Μαρτίου 2014 και
 2. 48ωρη απεργία στις 19 και 20 Μαρτίου 2014

 

       Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. καλεί τους Συλλόγους μέλη της να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις ώστε να προετοιμαστεί η μαζική συμμετοχή όλων των συναδέλφων των Περιφερειών της χώρας, στις Απεργιακές Κινητοποιήσεις με ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ που προκήρυξε - με τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης - η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, έπειτα από επανεξέταση των τελευταίων εξελίξεων.

       Η συμμετοχή μας στις απεργιακές κινητοποιήσεις είναι η απάντηση μας σε Κυβέρνηση, Ε.Ε. και ΔΝΤ, ενάντια στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που καταργεί Δημόσιες Υπηρεσίες  και οδηγεί σε απόλυση χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους.

       Η προτεινόμενη «αξιολόγηση» των υπαλλήλων είναι η κατά παραγγελία απόλυση. 

      Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κατάταξη των υπαλλήλων σε τρεις κατηγορίες με συγκεκριμένα ποσοστά και μάλιστα από διορισμένους προϊσταμένους, θα οδηγήσει στην κατάργηση Υπηρεσιών και στην απόλυση των υπαλλήλων.

      Οι υπάλληλοι στις Περιφέρειες της χώρας δίνουν τον καθημερινό αγώνα για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες .   

     Η αξιολόγηση που προωθεί η Κυβέρνηση δεν έχει στόχο την ανάπτυξη του διοικητικού συστήματος, σε όφελος των πολιτών και των εργαζομένων . Αντίθετα, αναμορφώνεται το κράτος για να γίνει πιο φιλικό στους επιχειρηματίες και να γίνει πιο ικανό στην στήριξη της κερδοφορίας τους.

      Δεν εφαρμόστηκε ποτέ σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων γιατί κανένας πολιτικός προϊστάμενος δεν ασχολήθηκε με το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα. Η εκάστοτε Κυβέρνηση καθόριζε με αδιαφανείς και αναξιόπιστες μεθόδους την όποια λειτουργία του Δημοσίου.

       ΚΑΛΟΥΜΕ τις περιφερειακές αρχές ως αυτοδιοικητικά όργανα και την ΕΝ.Π.Ε. να ζητήσουν άμεσα την απόσυρση του Νομοσχεδίου που καταργεί Υπηρεσίες, απολύει υπαλλήλους και εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

 

ΟΧΙ στις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

Για το Δ.Σ.

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

 
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2014 22:29

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

 

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (5μηνα) 

                                                                                                                                                                                                    

  Αθήνα,      26-2-2014

                                                                                                   

Την ψευδαίσθηση της εργασίας προσπαθούν  να επιβάλουν Κυβέρνηση Τρόικα και Δ.Ν.Τ.  σε χιλιάδες ανέργους, θύματα της καταστρεπτικής πολιτικής τους μέσω του προγράμματος  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που εφαρμόζεται   στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα για διάστημα πέντε μηνών.

Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες (εργαζόμενοι για εμάς, ωφελούμενοι για τους πολιτικούς)  είναι νέοι άνθρωποι που βλέπουν τους κόπους και  τα όνειρα τους να εγκλωβίζονται σε ένα αδιέξοδο πεντάμηνο, χωρίς προοπτική, χωρίς μέλλον, χωρίς εργασιακά δικαιώματα.

Το ημερήσιο αποδιδόμενο φιλοδώρημα για την παρεχόμενη εργασία τους (17,00 € έως 19,00  €) παραβιάζει το κατώτατο θεσμοθετημένο ημερομίσθιο, επιπλέον δεν αναγνωρίζεται επίδομα παιδιών ή προϋπηρεσίας και δεν δικαιούνται κανονική ή αναρρωτική άδεια. Αυτά τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα ως παροχές. Μέχρι πέρυσι τα 5μηνα πληρωνόντουσαν με μισθό 625 ευρώ, φέτος με 490 και 427 για τους νέους έως 25 χρονών. Πέρυσι μπορούσε να επιλεγεί κάποιος κι ας  δούλευε άλλο μέλος της οικογένειάς του. Φέτος απαιτείται να είναι όλη η οικογένεια άνεργη!!

Αντικαθιστούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα την μόνιμη δουλειά με διάφορα προγράμματα κακοπληρωμένης και ελαστικής σχέσης εργασίας. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Πριν από τα προγράμματα της κοινωφελούς εργασίας υπήρξαν και άλλα, όπως τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, τα stage, τους συμβασιούχους με μπλοκάκι, τα 5 μηνα μέσω ΜΚΟ κλπ. Οι όροι της εργασίας τους παραβιάζουν την ευρωπαϊκή και ελληνική εργατική νομοθεσία και υλοποιούν τις αποικιοκρατικές λογικές που κάποιοι θέλουν να επιβάλουν για το σύνολο των εργαζομένων.

Οι εφαρμοστές της επιβαλλόμενης κυβερνητικής πολιτικής με την συνδρομή των γνωστών διεφθαρμένων μέσων ενημέρωσης που διαθέτουν και με άλλοθι την καταπολέμηση της ανεργίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την κοινωνική ύπνωση απέναντι στον  νέο εμβολισμό των εργασιακών σχέσεων. Ο εργασιακός μεσαίωνας έχει ήδη ξεκινήσει.

Καλούμε τους εφαρμοστές των μνημονιακών πολιτικών να προχωρήσουν άμεσα στην απόδοση της νόμιμης αμοιβής και του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων στους συμμετέχοντες εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Καλούμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να σεβαστούν τους συναδέλφους του προγράμματος και να μην απαιτήσουν εργασία άσχετη που δεν θα είναι σύμφωνη με την κατηγορία και την ειδικότητα που έχουν επιλεγεί.

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να αναλάβει  πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουν την εργασιακή ισότητα μεταξύ των εργαζομένων και να διαφυλαχθούν στο ακέραιο τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει.

Η ελληνική κοινωνία απαιτεί σταθερή δουλειά για όλους με αξιοπρεπή δικαιώματα, κατάργηση των προγραμμάτων απασχόλησης και κάθε άλλης ελαστικής σχέσης εργασίας.

Διεκδικούμε :

 • Να καταβάλλεται κάθε μήνα ο μισθός και όχι στο τέλος του προγράμματος. Εργασία και καθήκοντα με βάση την πρόσληψη.
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, από την πρώτη μέρα δουλειάς. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους στα προγράμματα και τους ανέργους.
 • Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με ευθύνη της εργοδοσίας. Καμιά καταπάτηση στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων (άδεια, άδεια λόγω ασθένειας κλπ).
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
 • Επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για όλους όταν  τελειώνει το πρόγραμμα.
 • Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων, των εργαζομένων στα 5μηνα και των οικογενειών τους για το πετρέλαιο θέρμανσης, για δωρεάν μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, για βιβλιάριο ασθενείας. Να έχουν πρόσβαση τα παιδιά των ανέργων στους παιδικούς σταθμούς.
 • Να καταργηθούν τώρα όλα τα χαράτσια και να σταματήσει η φοροληστεία. 

Απαιτούμε:

 • Κατάργηση των δουλεμπορικών προγραμμάτων εργασίας (Κοινωφελής εργασία - Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης κ.α.). Νέες θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ σε προσωπικό με σταθερή δουλειά και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Δημόσιες και δωρεάν κρατικές υπηρεσίες και δομές, που να καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

                                                       Για το Δ.Σ.

                    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                Αλκης Ζαβερδινός                                    Δημήτρης Βαζούρας

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο919293949596979899100ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 93 από 112

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση