.
Δικαστική απόφαση – κόλαφος για την Κυβέρνηση PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 22:18

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ

Κόλαφο αποτελεί για την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η δικαστική απόφαση για την απεργία – αποχή που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και αφορά στη μη συμμετοχή ή σύμπραξη των Δημοσίων Υπαλλήλων στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (2395/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών) έκρινε νόμιμη τη συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το Δικαστήριο αιτιολογημένα απέρριψε ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

1. Το αίτημα για την απαγόρευση συνέχισης της συγκεκριμένης κινητοποίησης με τη συγκεκριμένη μορφή, διάρκεια και αίτημα.
2. Το αίτημα για κήρυξη της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής σχετικά με την ως άνω απαγόρευση.
3. Το αίτημα για την απαγόρευση κάθε μελλοντικής κινητοποίησης με το αυτό ή παρεμφερές αίτημα.

Η απόφαση είναι κόλαφος για το Ελληνικό Δημόσιο που επέλεξε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, την πρωτοφανή στα συνδικαλιστικά και δικαστικά χρονικά πρακτική της προσβολής απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δηλ. της Τριτοβάθμιας και Ανώτατης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου μάλιστα κατά τη διεξαγωγή της δίκης, ομολόγησαν ότι η απεργία – αποχή δεν δημιουργεί κανένα λειτουργικό πρόβλημα στις Υπηρεσίες, αλλά επειδή έχει ανατρέψει τις διαδικασίες και τις προθεσμίες εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης, ζητούν να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική.

Η δικαστική απόφαση αναγνωρίζει την έλλειψη νομιμότητας της συγκεκριμένης κινητοποίησης για τον τυπικό λόγο της μη λήψης απόφασης από το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, ερμηνεία την οποία όχι μόνο δεν αποδεχόμαστε, αλλά θα προσβάλλουμε στο Εφετείο Αθηνών, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί μεθόδευση για την καθιέρωση των μνημονιακών απαγορεύσεων στο απεργιακό δικαίωμα.

Όμως το κρίσιμο διακύβευμα της απεργίας-αποχής, η οποία συνεχίζεται και νόμιμα και κανονικά και με την ίδια πάντα μαζική συμμετοχή, είναι ακριβώς ότι κόντρα σε όλες τις προθεσμίες που σαρώθηκαν από τη δικαιολογημένη αντίδραση και συμμετοχή των συναδέλφων σε κάθε Υπηρεσία, μέρα με την μέρα ερχόμαστε πιο κοντά στην κατάργηση του αντισυνταγματικού και αντιυπαλληλικού «εκτρώματος», που υπονομεύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας μας, καθώς και το εργασιακό παρόν και μέλλον των εργαζομένων του Δημοσίου.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

#  Καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα ενάντια στο νόμο – έκτρωμα.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

#  Καλεί τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συνεχίσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης των Φύλλων αξιολόγησης.

#  Καλεί τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και Σωματείων του Δημοσίου σε σύσκεψη ενημέρωσης και προγραμματισμού της δράσης μας την Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014 και ώρα 2:00μμ. 

#  Αποφασίζει να διοργανώσει την ημέρα εκδίκασης της έφεσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κινητοποίηση καταγγελίας της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και υπεράσπισης των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

(1) Η αγωγή εισάγεται παραδεκτά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για να συζητηθεί • κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 22 παρ. 4 εδ. α” του ν. 1264/1982, όπως ισχύει, 663 έως 676 ΚΠολΔ},και είναι εν μέρει νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 2 του Συντάγματος, 19, 20 παρ. 1, 2 και 21 του ν. 1264/1982, 281 ΑΚ;’68, 70, 125 παρ, 1 εδ. “α” και 176 ΚΠολΔ. Ωστόσο, το κύριο αίτημα -να υποχρεωθεί η εvαγομένη να διακόψει την εξαγγελθείσα απεργία πρέπει ν” απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, ενόψει του ότι το δίκαιο μας δεν αναγνωρίζει γενική αξίωση για πράξη. ή παράλειψη σ” αυτές τις περιπτώσεις, το δε δραστικό μέτρο διακοπής της απεργίας και παράλειψη της στο μέλλον θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά, τέτοια, όμως, νομοθετική πρόβλεψη δεν υπάρχει (ΜονΠρΘεσ 2853/2011 αδημ, ΜονΠρΡοδ 45/2012 ΝΟΜΟΣ).

(2) Περαιτέρω, οι υπό κρίση πρόσθετες υπέρ της εvαγόμεvης παρεμβάσεις, αρμόδια και παραδεκτά ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 31 παρ. 1 του Κ.Πολ..Δικ) χωρίς τηv προηγούμενη τήρηση προδικασίας {άρθρ. 231 και 656 του Κ.Πολ.Δικ),είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 80, 669 παρ. 2 και 176 του Κ.Πολ.Δικ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμες και από ουσιαστική άποψη. Οι ως άνω αγωγή και πρόσθετες παρεμβάσεις, πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας (άρθρ. 31παρ. 1 και 246 του Κ.Πολ.Δικ}.

(3) Ομοίως, το έτερο κύριο αγωγικό αίτημα να απαγορευθεί κάθε άλλη αντίστοιχη μελλοντική απεργιακή κινητοποίηση με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο, πέραν της αοριστίας του, αφού δεν γίνεται επίκληση ότι έχει ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα του εναγομένου η πραγματοποίηση ανάλογων απεργιακών κινητοποιήσεων και, επομένως, επίκειται μετά βεβαιότητας η πραγματοποίηση τους, καθώς ότι εξ αυτών υφίσταται, με την επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών άμεσος κίνδυνος βλάβης του ενάγοντος, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι περιστάσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα τελεί ενδεχόμενη νέα απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση δε πραγματοποίησης τέτοιας στο μέλλον η ενάγουσα έχει δικαίωμα να την προσβάλει ως παράνομη ή καταχρηστική και να προστατεύσει έτσι τα τυχόν προσβαλλόμεvα δικαιώματα της (βλ. σχετικά ΜοvΠρΑΘ1134/2008, ΜοvΠρΑΘ764/2007, ΜονΠρΑΘ 1936/2006 αδημ., ΜοvΠρΘεσ 3470/2012, ΜονΠpΘεσ 8492/2013 ΝΟΜΟΣ). Μη νόμιμο και απορριπτέο τυγχάνει και το .παρεπόμενο αίτημα κήρυξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής, κατόπιν της απόρριψης των παραπάνω κύριων καταψηφιστικών αιτημάτων, με τα οποία συνέχεται, ως μη νόμιμων.

Η Αποχή – Απεργία ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, απόφαση, όπου έκρινε την απεργία – αποχή, από κάθε ενέργεια σχετική με την αξιολόγηση, παράνομη για τυπικούς λόγους, όχι όμως προσωρινά εκτελεστή.

Θα ακολουθήσει έφεση εντός τριών ημερών από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της απόφασης και μέχρι να εκδικαστεί, η απεργία συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν την αποχή – απεργία από κάθε αξιολογική διαδικασία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00 για να καθορίσει τις παραπέρα κινήσεις μας. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των συναδέλφων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Ιούλιος 2014 22:23

 

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr

                                                                                 Αθήνα, 06/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Η ΟΣΥΑΠΕ χαιρετίζει την αγωνιστικότητα όλων των συναδέλφων στις περιφέρειες της χώρας ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4250/14 της συγκεκριμένης αξιολόγησης οι οποίοι  αρνούνται  να παραβιάσουν τη συνταγματική νομιμότητα και να μετατραπούν σε πειθήνια όργανα μιας επιβαλλόμενης αντιλαϊκής πολιτικής που στοχεύει στην διάλυση των δημόσιων δομών και στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων  αγαθών.

       Η συγκριτική "αξιολόγηση" που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δανειστών, στοχεύει στον εκφοβισμό, στη χειραγώγηση, στην ομηρία των εργαζομένων, και στην πλήρη απορρύθμιση των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

       Οι Γενικοί Διευθυντές των Περιφερειών που δεν προχώρησαν στην έκδοση αποφάσεων επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης έπραξαν το αυτονόητο, στα πλαίσια της συνταγματικότητας και του ρόλου της θέσης ευθύνης που κατέχουν σε ένα σύστημα Δημόσιας Διοίκησης που βάλλεται από παντού. Λειτούργησαν ως εργαζόμενοι, σεβόμενοι την προσωπική τους διαδρομή και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών συλλογικών τους οργάνων.

      Η κάθε προσπάθεια εκφοβισμού που επιχειρείται από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργού δεν θα περάσει και καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα τον Ν. 4250/2014 και να σταματήσει επιτέλους τους πειραματισμούς που διαλύουν τις δημόσιες υπηρεσίες.

Καταγγέλλουμε στο σύνολο των συναδέλφων μας, την πρακτική εκείνων των Γενικών Διευθυντών που προχώρησαν στην έκδοση των αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστών, ενώ ορισμένοι είχαν μάλιστα προσχηματικά υπογράψει κατά της αξιολόγησης και έστελναν ταυτόχρονα επιστολές στο Υπουργείο και στους Περιφερειάρχες περί της αδυναμίας εφαρμογής του νόμου. Κρίθηκαν αναξιόπιστοι και ανίκανοι να σταθούν απέναντι στην επίθεση που δέχονται οι Υπηρεσίες τους και ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Μετατράπηκαν έτσι σε μηχανισμό υλοποίησης των πιο άδικων και βάρβαρων πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί. Ταυτίστηκαν με την φιλοσοφία όσων θέλουν ένα δημόσιο υπηρέτη των λίγων μονοπωλιακών συμφερόντων και όχι ένα δημόσιο ανοιχτό στην κοινωνία.

Με την συγκεκριμένη στάση τους, θέτουν τον εαυτό τους αυτοδίκαια εκτός της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης και άρα εκτός των σωματείων στα οποία υπάγονται και δίνουν την αφορμή για την έναρξη δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων τους.

Καλούμε τους συναδέλφους να απομονώσουν όλους όσους με τις πράξεις και με τις αποφάσεις τους ζημιώνουν την ενιαία συλλογική προσπάθεια και να καταδικάσουν τις προσωπικές πολιτικές που αναπτύσσονται.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε συλλογικά και συντονισμένα για σύγχρονη δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη, που θα υπηρετεί τα δημόσια κοινωνικά αγαθά και θα σέβεται τον εργαζόμενο.

 

Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και ιδιαίτερα της από 12/06/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ.

 • να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 4250/2014
 • να μην συμπληρώσει και παραδώσει κανείς έντυπο αξιολόγησης
 • να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση αξιολόγησης και κανένας αξιολογητής να μη βαθμολογήσει

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ στις 09/07/2014 ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

 
Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Ιούλιος 2014 16:22

                                                                                                                                             aperg907aa

 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 18:20

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ, στη συνεδρίασή του στις 12/6/14 αφού συζήτησε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο Ν. 4250/2014 και ιδιαίτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και των πρωτοβάθμιων συλλόγων της, αποφάσισε ομόφωνα να πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να καταργηθεί ο νόμος αυτός που οδηγεί σε απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, που θέλει να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει τους εργαζόμενους.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους υπαλλήλους των αιρετών Περιφερειών να συμβάλουν μαζικά, ώστε:

 • να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 4250/2014
 • να μην συμπληρώσει κανείς έντυπο αξιολόγησης
 • να μη συμμετέχει κανένας στην αυτοαξιολόγηση
 • να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση αξιολόγησης και κανένας αξιολογητής να μη βαθμολογήσει
 • να μην εκδοθούν αποφάσεις επιμερισμού ποσοστώσεων από κανένα Γενικό Διευθυντή

Ζητάμε από τα Περιφερειακά Συμβούλια και την ΕΝ.ΠΕ. να πάρουν απόφαση μη υλοποίησης του Ν. 4250/2014 και μη εφαρμογής των διαδικασιών του.

Οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι να επιδώσουν την απόφαση αυτή στις Περιφερειακές Αρχές, εκφράζοντας με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του νόμου.

Αθήνα 12 Ιούνη 2014

Για το Δ.Σ.

                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                       ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 18:16

ΑΔΕΔΥ

Οργανωτική Εγκύκλιος

Προς: 1.Τις Ομοσπονδίες – μέλη της ΑΔΕΔΥ

           2. Νομαρχιακά Τμήματα

Θέμα: Υλοποίηση των αποφάσεων για την ακύρωση της αξιολόγησης

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Σας έχουμε ήδη στείλει τις αποφάσεις  155/11-4-2014 και  168/28-4-2014 της Ε.Ε. για την ακύρωση της αξιολόγησης .

Σας έχει, επίσης, αποσταλεί από 30-4-2014 κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην «αξιολόγηση».

Οι αποφάσεις αυτές έτυχαν της αποδοχής της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο. Σε γενικές συνελεύσεις πρωτοφανούς συμμετοχής, δηλώνεται  η καθολική αντίθεση στην προωθούμενη ρύθμιση και η συμμετοχή στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε πολλές δε περιπτώσεις πρωτοβάθμιοι σύλλογοι κινούνται σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ενεργά δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες. Οι συνεχείς μεταθέσεις των καταληκτικών ημερομηνιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι δηλωτικές του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η Κυβέρνηση μπροστά στις συνεχώς ογκούμενες αντιδράσεις.

Δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης, απαιτείται πλέον ο αγώνας των εργαζομένων στο Δημόσιο να πάρει χαρακτήρα μαζικής πολιτικής ανυπακοής.

Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων  της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οι Ομοσπονδίες και τα Νομαρχιακά Τμήματα πρέπει:

 1.        Να διοργανώσουν συνελεύσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όσους εργασιακούς χώρους δεν έχουν γίνει ακόμη. Να στείλουν στην ΑΔΕΔΥ το πρόγραμμα δράσης και όποιες άλλες αποφάσεις λαμβάνονται στις Γ.Σ των πρωτοβαθμίων συλλόγων. Να ενημερώσουν την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τον προγραμματισμό των Γ.Σ
 2.       Να διασφαλίσουν την επιτυχία της απεργίας-αποχής από όλα τα στάδια της αξιολόγησης.
 3.       Να συνεχίσουν τη συλλογή υπογραφών με μεγαλύτερη ένταση και με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουνίου. Να στείλουν  από σήμερα, Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014,  τις καταστάσεις με τις υπογραφές που έχουν συγκεντρώσει.
 4.       Να συμβάλουν στην πραγματοποίηση παραστάσεων διαμαρτυρίας στις Διοικήσεις, οι οποίες πρέπει να αποφασιστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις.
 5.       Να φροντίσουν για την ανάρτηση σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους χώρους εργασίας της αφίσας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με σύνθημα  “Απεργούμε  – Απέχουμε, ακυρώνουμε την «αξιολόγηση»”. Η αφίσα θα παραληφθεί από τα Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ μέχρι τις 6 Ιουνίου 2014. Οι Ομοσπονδίες πρέπει να την παραλάβουν το συντομότερο δυνατόν από τα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 6.        Να μεριμνήσουν ώστε τα πρωτοβάθμια σωματεία να συγκεντρώσουν τα φύλλα αυτοαξιολόγησης χωρίς αυτά να έχουν συμπληρωθεί  και υπογραφεί από τους συναδέλφους, συναδέλφισσες
 7.        Να διοργανώσουν συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή  των μελών των ΔΣ των σωματείων -  μελών τους και ευρύτερα των Δημοσίων υπαλλήλων της περιοχής τους  με θέματα την ακύρωση της αξιολόγησης, τις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τις γενικότερες εξελίξεις. Να ενημερώσουν για τον προγραμματισμό την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να καταστεί δυνατή η παρουσία μέλους της Ε.Ε. ή του Γ.Σ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι υλοποιώντας τις παραπάνω αποφάσεις η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατέθεσε ήδη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση των Υπουργικών αποφάσεων εφαρμογής της «αξιολόγησης».

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Οργανωτική Εγκύκλιος για την ακύρωση της αξιολόγησης

 
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο919293949596979899100ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 94 από 116

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση