.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 22:45
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                        

Αθήνα,  06/06/2014

  ΠΡΟΣ :  Μέλη Διοικητικού    Συμβουλίου             

                                                ΚΟΙΝ :  Μέλη Γενικού Συμβουλίου

       Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ σε συνεδρίαση στις 12/06/2014 και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μετ/ρων Πειραιά, οδός Ερμουπόλεως 38, Πειραιάς , με θέματα :

 

-     Αποφάσεις – δράση της Ομοσπονδίας στο θέμα των ²αξιολογήσεων².

-     Απεργία – αποχή από τις ²αξιολογήσεις², συλλογή υπογραφών.

-     Ένδικα μέσα για την ακύρωση των διατάξεων του Ν. 4250/2014

-     Εφαρμογή αποφάσεων Γενικού Συμβουλίου

-     Συγκρότηση επιτροπής για τα οικονομικά θέματα.

-     Εξελίξεις στο ασφαλιστικό.

 

        Πέραν της ημερήσιας διάταξης, δύναται να συζητηθεί οποιοδήποτε άλλο επείγον θέμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΚΗΣ  ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

 
1η ΜΑΐΟΥ: ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 30 Απρίλιος 2014 21:13

 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 27 Απρίλιος 2014 22:09
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αθήνα. 26/04/2014                                                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. : 33

 

Η ψήφιση του Ν.4250/2014 από την κυβερνητική (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) πλειοψηφία στη Βουλή, θεσπίζει το προ πολλού εξαγγελμένο πρόγραμμα "αξιολόγησης" των προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πειθαρχικού δικαίου, για να προωθηθεί παράλληλα με τις τρέχουσες διαθεσιμότητες-απολύσεις, το σχέδιο τρομοκράτησης, περαιτέρω υποταγής και απολύσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τα κύρια  χαρακτηριστικά του νόμου αυτού είναι τα εξής:

 • Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Πειθαρχικό Δίκαιο, Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο).
 • Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δημοσίων Υπαλλήλων. μέσω της κατηγορίας του 15%.
 • Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που δεν συμφωνούν με τυχόν αυθαιρεσίες  κάθε είδους Προϊσταμένων.
 • Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης - Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία του κεφαλαίου, με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν την εξαθλίωση και την εκποίηση του Δημόσιου Τομέα.

 

Καλούμε ξανά τους κ. Περιφερειάρχες, τα Περιφερειακά Συμβούλια και την ΕΝ.Π.Ε.:

 

Να καταδικάσουν την προωθούμενη «αξιολόγηση» και τους πολιτικούς εμπνευστές της και να μην ζητούν απλά παράταση του χρόνου της εφαρμογής της, που δηλώνει την πλήρη συμπόρευση με το έργο αυτής της Κυβέρνησης,

 

Η ΟΣΥΑΠΕ καλεί το σύνολο των εργαζομένων σε αγωνιστική ετοιμότητα και παράλληλα σας ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε προσφυγή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την αντισυνταγματικότητα του Ν.4250/2014 σε όλα τα επίπεδα. Επίσης καλεί όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού λόγω της θέσης  τους, να απέχουν με επιφύλαξη από τη διαδικασία της ²αξιολόγησης² αυτής και ιδιαίτερα στις αποφάσεις των Γενικών Διευθυντών, σχετικές με την αυθαίρετη ποσόστωση. Οι αποφάσεις αυτές καταργούν κάθε έννοια αντικειμενικής και δίκαιης κρίσης και θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

 

Για να έχουμε αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει καθολική συμμετοχή σε κάθε κινητοποίησή μας, γιατί η μη συμμετοχή εκλαμβάνεται από τους Κυβερνώντες όχι μόνο ως ανοχή, αλλά ακόμη και ως αποδοχή των αντεργατικών μέτρων.

 

Η αντίστροφη μέτρηση που οδηγεί χιλιάδες υπαλλήλους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση έχει αρχίσει.

 

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας είναι αποφασισμένοι και θα αγωνιστούν για την κατάργηση των διατάξεων του νόμου της  ²αξιολόγησης² με τα προκαθορισμένα ποσοστά, που διαλύουν τη Δημόσια Διοίκηση και οδηγούν χιλιάδες υπαλλήλους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση.

 

                                                                        Για το Δ.Σ.

 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

                         ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

 

Παραθέτουμε έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων):
"Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων (…)βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (…) η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (…) Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς διαγνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύµφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγµατος αρχή της αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)".
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Απρίλιος 2014 18:17
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος


Απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ για το νόμο περί αξιολόγησης

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε μια προσχηματική «Αξιολόγηση»

Κανείς να μην συνεργήσει σε απολύσεις συναδέλφων


Η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, έχουν αποφασίσει να περιορίσουν στο ελάχιστο όλες τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες, αυτές που αποτελούν κατακτήσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος τα τελευταία εκατό χρόνια.

 Η Κυβέρνηση αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους και στους ανέργους, προχωράει με εντατικούς ρυθμούς στο ξήλωμα των κατακτήσεων σε Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε τομείς Κοινωνικών Αγαθών, όπως η Ενέργεια, το Νερό κ.ά., παραχωρώντας ολόκληρους τομείς στους ιδιώτες μεγαλοεργολάβους.

Εμείς όμως δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Βασικός στόχος της ασκούμενης πολιτικής είναι η βίαιη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο. Επί της ουσίας, μεθοδεύεται η αντικατάσταση του «ακριβού» προσωπικού, με  εργαζόμενους που θα έχουν εκπέσει στο καθεστώς του «ωφελούμενου»  ή του ενοικιαζόμενου, θα αμείβονται με μισθούς πείνας και θα εργάζονται χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Αυτόν το στόχο εξυπηρετεί και η «αξιολόγηση». Έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων», καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού», η Κυβέρνηση προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων.Είναι μάλιστα αποκαλυπτικό των προθέσεων και των στόχων της ότι δεν αρκείται σε ένα αυταρχικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά καθορίζει εκ των προτέρων τα ποσοστά  και τις κλίμακες αξιολόγησης με στόχο την εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού δημιουργίας δεξαμενών υπαλλήλων προς απόλυση.

Η αυθαιρεσία, άλλωστε, στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων  αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος δεν είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση προσωπικού και η μισθολογική καθήλωση ή/και υποβάθμιση των μη αρεστών. Επί της ουσίας, με τις διατάξεις των άρθρων 20-32 του νόμου 4250/26-3-14, επιχειρείται η χειραγώγηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων από την Κυβέρνηση και η αναπαραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών. Εργαλείο για τους σκοπούς αυτούς συνιστά αφενός η επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς) στις αξιολογήσεις των υπαλλήλων και αφετέρου η χρησιμοποίηση των προϊσταμένων, για να αξιολογήσουν υποχρεωτικά, με προκατασκευασμένα αποτελέσματα τρόπο, όλους τους άλλους υπαλλήλους.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι, επίσης, να δημιουργήσει, μέσω της τρομοκρατίας και του φόβου της απόλυσης, εργαζόμενους που θα είναι πλήρως υποταγμένοι στους σχεδιασμούς της ασκούμενης πολιτικής και έρμαια στη βούληση (πολιτική ή/και προσωπική) των εκάστοτε προϊσταμένων. Είναι φανερό ότι το κλίμα που θα δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας θα επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών.

H Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και στο πλαίσιο των αποφάσεων και της εξουσιοδότησης του Γ.Σ. αποφασίζει:

 • Να διεκδικήσει και να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων για την κατάργηση του Νόμου 4250/14 και των διατάξεων που επιβάλλουν ένα σύστημα «αξιολόγησης», ενταγμένο στους γενικότερους στόχους για περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο και για δημιουργία μιας νέας τεράστιας δεξαμενής υπό απόλυση υπαλλήλων, η οποία θα αξιοποιείται ανάλογα με τις «ανάγκες» Κυβέρνησης και Τρόικας.
 • Να χρησιμοποιήσει σε κεντρικό, όσο και σε επίπεδο Ομοσπονδιών και πρωτοβαθμίων Συλλόγων και Σωματείων, όλες τις μορφές αγώνα (απεργίες, στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.λπ.), ώστε να ακυρώσει τη νέα επίθεση σε βάρος των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιήσει και κάθε νομική δυνατότητα για τη μη εφαρμογή του νόμου (προσφυγή στο ΣτΕ, αρμόδια δικαστήρια κ.λπ.), αξιοποιώντας προς την κατεύθυνση αυτή και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής που χαρακτήρισε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του.
 • Να καλέσει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσης τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μία προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία. Εξάλλου και μόνο η εισαγωγή αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια  «αντικειμενικής» και «δίκαιης» κρίσης,  που οι εισηγητές του νόμου ισχυρίζονται ότι αποκαθιστούν. Κι αυτό γιατί ακόμα κι αν ο αξιολογητής κρίνει ότι υπάρχουν πολλοί «ισάξιοι» υπάλληλοι στη μονάδα που προΐσταται, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους, υλοποιώντας υποχρεωτικά την ποσόστωση. Τα παραπάνω φυσικά αποτελούν επαρκή λόγο για την προσφυγή εκατοντάδων χιλιάδων αξιολογούμενων στη δικαιοσύνη.  Υπό την έννοια αυτοί οι «αξιολογητές» συμμετέχοντας στη διαδικασία αυτή διακινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χιλιάδες προσφυγές εις βάρος τους.
 • Να καλέσει τις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να προχωρήσουν άμεσα σε γενικές συνελεύσεις σε όλες τις Υπηρεσίες και τους χώρους εργασίας με βασικό στόχο την ενημέρωση, τη συζήτηση και τη λήψη μέτρων για την ακύρωση της διαδικασίας της «αξιολόγησης».

Η Ε. Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε νέα συνεδρίασή της θα συγκεκριμενοποιήσει τις αποφάσεις της ανάλογα με τις εξελίξεις

 Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επισυνάπτεται έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων):

 «Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων (…) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (…) η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (…) Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς διαγνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύµφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγµατος αρχή της αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)».

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/3/2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Απρίλιος 2014 09:02

  

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                                            Απόφαση – Αριθμ. 4                                                                    Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Στις 28/3/2014 ημέρα Παρασκευή συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

 1. Καθολική συμμετοχή στην Γενική απεργία στις 9/4/2014, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ . Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει σχετικό ψήφισμα για τις απολύσεις, τη δημόσια υγεία, το ασφαλιστικό,  τα μισθολογικά, την αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη του και ψηφίσματα και προτάσεις που κατέθεσαν  οι Σύλλογοί μας.
 2. Το Γενικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται καταρχήν την ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώσει και να τροποποιήσει τον κατατεθέντα κανονισμό στα σημεία που απαιτείται και να τον φέρει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση.
 3. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη συμμετοχή μας στις επιτροπές τροποποίησης του ‘‘Καλλικράτη’’ έτσι όπως μας ζητήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική – πάγια θέση μας ενάντια στις διατάξεις που διαμορφώθηκαν στον Νόμο αυτό.
 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να εισηγηθούν τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων, γενικές συνελεύσεις για ενημέρωση των εργαζομένων με την παρουσία και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.  Σε συνέχεια, με ευθύνη του  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,  θα συγκληθεί  ολομέλεια με συμμετοχή των  Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων,  εντός του επόμενου τριμήνου.
 5. Αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία διαπαραταξιακής Οικονομικής Επιτροπής με την εποπτεία του ταμία της Ομοσπονδίας, που θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. τον συμψηφισμό δαπανών μελών του Δ.Σ. από τις οικονομικές υποχρεώσεις των πρωτοβάθμιων προς την Ομοσπονδία, όπως και οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα των πρωτοβάθμιων συλλόγων προς την Ομοσπονδία, που είτε είναι μέλη σήμερα είτε υπήρξαν μέλη της Ομοσπονδίας και τροποποίησαν το καταστατικό τους. Επίσης, αποφασίστηκε ο συμψηφισμός των παλαιών οφειλών της Ομοσπονδίας προς τα μέλη του Δ.Σ., ή του  Γ.Σ., με τις εισφορές των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων προς την Ομοσπονδία.
 6. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συνδράμει και να διευκολύνει, κάθε συντονισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενοτήτων με κάθε τρόπο, χωρίς όμως αυτός ο άτυπος συντονισμός να έχει θέση θεσμικής οργάνωσης ή μορφής, και χωρίς εκλογή νέων οργάνων,  για εκπροσώπηση σε κάθε Περιφερειακή  Αρχή.

Για το Γενικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο101102103104105106107108109110ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 102 από 122

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση