.
Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο – κοινωνικό σύμβουλο, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας Μασούρη Αναστάσιο. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 00:35

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                         Αθήνα 10 /11/2020
                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:177

 

 

                                                              Προς :
                                                                                                       Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
                                                                                   κ. Παναγιώτη Νίκα

 

Θέμα: Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο – κοινωνικό σύμβουλο, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας Μασούρη Αναστάσιο.

 

Σε συνέχεια των εγγράφων, που μας κοινοποιήθηκαν αναφορικά με την μη εφαρμογή των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018, ΦΕΚ 1052/τ.β΄/29-3-2019) στον εργαζόμενο – κοινωνικό σύμβουλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας Μασούρη Αναστάσιο, παρά τις μέχρι τώρα αναφορές και αιτήσεις του και δεδομένου ότι:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 των αναφερόμενων ΣΣΕ ανάμεσα στους εργαζόμενους, των οποίων μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησης τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο, είναι και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι κοινωνικοί σύμβουλοι. Προβλέπεται επίσης ότι η προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των κύριων εξωτερικών καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών και άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου.
2. Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος που υπηρετεί και την σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη (οικ. 262967/64008/27-09-2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει οριστεί και ασκεί καθήκοντα κοινωνικού συμβούλου φορέων και δομών κοινωνικής φροντίδας. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του».
3. Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση του προϊσταμένου κάθε Δ/νσης δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.
4. Ο προϊστάμενος Δ/νσης κάθε Περιφέρειας οφείλει να ανταποκριθεί στην «ενδιάμεση» ενέργεια, που απαιτείται και να μην δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή τους. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, προτελευταίο εδάφιο των ΣΣΕ, τόσο η εισήγηση των Διευθυντών, όσο και η απόφαση Περιφερειάρχη αφορά ΜΟΝΟ τον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων και όχι τα δικαιώματά τους, όπως αυτά καθορίζονται στις συγκεκριμένες Συλλογικές Συμβάσεις.
5. Ο οικείος Περιφερειάρχης είναι εν τέλει υπόχρεος για την εφαρμογή των ΣΣΕ έναντι των εργαζομένων και του νόμου.

Ζητάμε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συμπεριληφθεί στη σχετική Απόφασή σας (Αρ. Πρωτ: 67561 / 13777/20 - 03 – 2020) περί Εφαρμογής της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) στην Π.Ε. Κορινθίας, για το έτος 2020 και εντεύθεν, κατά πλήρες ωράριο ο Μασούρης Αναστάσιος κοινωνικός σύμβουλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας και όλοι όσοι τυγχάνουν ανάλογης διακριτής μεταχείρισης. Σημειώνουμε ότι στην Απόφασή σας αυτή έχει συμπεριληφθεί και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, μετά από εισήγηση του ιδίου, καθώς και ότι στις Αποφάσεις σας για την Εφαρμογή των ΣΣΕ στις άλλες Π.Ε. έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι κοινωνικοί σύμβουλοι.

 

Κοιν/ση

1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας
2. Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Κορινθίας
3. Παρατάξεις Π.Σ. Πελοποννήσου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                   ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση