ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 01/03/2016                                                        

Αριθμ. Πρωτ. 7

                                                                ΠΡΟΣ : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                ΚΟΙΝ   : Μέλη Γενικού Συμβουλίου                                                              

          Συνάδελφοι,

          Προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το πλαίσιο των διεκδικήσεών μας, σας καλώ σε συνεδρίαση την Τετάρτη 09 – 03 – 2016 και ώρα 11.00 π.μ. , στα γραφεία της Ομοσπονδίας, οδός Συγγρού 80 – 88, 7ος όροφος,  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

  • Διεκδικητικό και οργανωτικό πλαίσιο – προγραμματισμός δράσης – ασφαλιστικό, φορολογικό
  • Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου – Προγραμματισμός για τη διενέργεια του συνεδρίου – Καταγραφή στοιχείων συλλόγων
  • Οικονομικά Ομοσπονδίας μέχρι τέλος του 2015, παρουσίαση στοιχείων συνεδρίασης ελεγκτικής επιτροπής της 1/3/2016, οφειλές συλλόγων – μελών
  • Εφαρμογή αποφάσεων Δ.Σ. και άσκηση αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στις διακριτές θέσεις.
  • Επαναφορά επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις θεσμοθετημένες άδειες
  • Αποζημίωση συναδέλφων εξεταστών υποψηφίων οδηγών και λοιπών επιτροπών
  • Συμβάσεις εργασίας μειωμένου ωραρίου

        Πέραν της ημερήσιας διάταξης, δύναται να συζητηθεί οποιοδήποτε άλλο επείγον θέμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΚΗΣ  ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ