Νέα ΣΣΕ-εφαρμογή απο Α΄βαθμιους (ενημέρωση-οδηγίες)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Στις 2 του Ιούλη ε.ε. με έγγραφο της η Ομοσπονδίας μας, είχε ενημερώσει τους Α΄βαθμιους συλλόγους μέλη μας ότι «....σε άμεσο χρονικό διάστημα, οι εισφορές των μελών των Α΄βαθμιων συλλόγων μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., αλλάζει και θα γίνεται με απ' ευθείας παρακράτηση του ποσού από τον μισθό μας, σε μηνιαία βάση..» κλπ. καθώς και ότι, καθορίζεται νέο πλαίσιο αδειών για τους συμμετέχοντες στους Α΄βαθμιους Συλλόγους (μέλη των ΔΣ) και αυτούς του Γ. και Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η σημαντική αυτή μεταβολή είναι πλέον γεγονός, αφού μετά την σύναψη της νέας ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας της Ομοσπονδία μας με το Υπουργείο…

0 Comments