Μετάταξη υπαλλήλων των Ν.Α.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Μας έχει γίνει γνώση, ότι μετάταξη υπαλλήλων των Ν.Α. σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, αποτελεί μέλημα μόνο όσων έχουν τα «απαραίτητα προσόντα» δηλαδή ‘ μπάρμπα στην Κορώνη ' που λέει και ο λαός μας!!! αφού και εγγράφως η άποψη αυτή έχει εκφραστεί στις τελευταίες προκηρύξεις του Υπουργείου Εσωτερικών που θέτει απαραίτητη προϋπόθεση για την αιτούμενη μετάταξη συναδέλφων να μην υπηρετούν στις Ν.Α. της χώρας και ...........για την επιβεβαίωση του κανόνα, οι αρεστοί μετατάσσονται με απ΄ ευθείας αποφάσεις των Υπουργών!!! σε υπηρεσίες που το μισθολογικό καθεστώς πόρρω απέχει από το πενιχρό των Νομαρχιακών υπαλλήλων με τις γνωστές διαφορετικές αποδοχές…

0 Comments