Μετάταξη στα Τελωνεία – οχι για τους υπαλλήλους των ΝΑ

Η Κυβέρνηση - Υπ. Εσωτερικών - για δεύτερη συνεχή φορά, ανακοινώνει μέτρα για μετατάξεις και αναιρεί το δικαίωμα αυτό από τους υπαλλήλους ΟΤΑ Β΄βαθμού, δηλαδή τους υπάλληλους των Ν.Α. της χώρας, χωρίς να ορρωδιά για την απομόνωση που συνεχίζει να εφαρμόζεί για τους υπαλλήλους αυτούς. Ειδικότερα αναφέρεται στην διακήρυξη υπό τον τίτλο ‘' Μετάταξη υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και κρατικών ΝΠΙΔ σε Τελωνεία ‘' «..... η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προτίθεται να δεχθεί για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων σε Τελωνειακές Αρχές της χώρας, μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ…

0 Comments