Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας για τη χορήγηση δανείου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του, υλοποιεί με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο την απόφαση της Κυβέρνησης για τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα του Ταμείου Πρόνοιας. Είναι φανερό ότι το Τ.Π.Δ.Υ., που σήμερα αδυνατεί να μας αποδώσει τα εφάπαξ, μετά τη χορήγηση του παραπάνω δανείου, θα οδηγηθεί σε διάλυση, αφού εκτός από τις υποχρεώσεις του στους ασφαλισμένους, θα πρέπει να αποκτήσει και νέους πόρους για την εξυπηρέτηση του δανείου. Οδηγείται δηλαδή σε έναν φαύλο κύκλο δανεισμού και…

Continue ReadingΗ απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας