ΚΕΚ Θεσσαλονίκης (Ενημέρωση-απόφαση ΔΣ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας στη συνεδρίασή του στις 19-1-2010 αφού συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του Κ.Ε.Κ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση της Νομαρχιακής Αρχής να τεθούν οι 9 από τους 11 εργαζόμενους, σε διαθεσιμότητα, ομόφωνα κατέληξε στα παρακάτω, καταδικάζοντας την πρωτοφανή αυτή απόφαση:

1.    Να ανακληθούν αμέσως όλες οι διαθεσιμότητες των εργαζομένων.

2.    Να τους δοθεί μισθός και ασφάλιση για όλες τις ημέρες του μήνα.

3.    Να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία μετάταξης όλων των εργαζομένων του Κ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αλλά και των άλλων επιχειρήσεων της Ν.Α. (ΚΕΠΟΘΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΝΕΣΠΟ-ΣΥΥ, ΝΕΘ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ κ.λ.π.) στις υπηρεσίες της Νομαρχίας.

Ζητά από όλες τις Νομαρχιακές Αρχές της χώρας:

  • Να σταματήσουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να ιδιωτικοποιούν και να εκχωρούν αρμοδιότητές τους, μέσα από τις εταιρείες διαφόρων μορφών που έχουν συγκροτήσει.
  • Να καταργήσουν τις διάφορες εταιρείες που έφτιαξαν, μετατάσσοντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες των Ν.Α.
  • Όλες οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να ασκούνται μέσα από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες τους «παραχωρήθηκαν» από το κράτος.

Εν όψει και του σχεδιασμού της Διοικητικής Μεταρρύθμισης προειδοποιούμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμιά παρόμοια ενέργεια, διαθεσιμότητα, απόλυση ή άλλη ακούσια υπηρεσιακή μεταβολή για κανέναν εργαζόμενο.-

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ