Παραίτηση του μέλους Κ.Ρέλια από την Οργανωτική Επιτροπή 4ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

Η απρόσκλητη και απρόσκοπτη παρουσία του Ηλία Δόλγυρα στα γραφεία της Ε.Ν.Α.Ε. στις 28 Ιανουαρίου ε.ε., υπό το καθεστώς του τίτλου του μέλους της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που επεξεργάζεται τα θέματα Αυτοδιοίκησης, όπως δήλωσε, σε ώρα προγραμματισμένης συνάντησης που είχε προ-συμφωνηθεί μεταξύ των προεδρείων της ΟΣΥΝΑΕ και ΕΝΑΕ και επειδή:

1. Για την προγραμματισμένη συνεδρία υπήρχε πρόσκληση μόνο για τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.,

2. Η είσοδος του στα γραφεία έγινε συνοδεία μελών συγκεκριμένης παράταξης (ΠΑΣΚ) του Δ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ, καταφανώς για να νομιμοποιηθεί η παρουσία του.

3. Η δήλωση του ότι, οι δικές του απόψεις είναι αυτές που εκφράζουν το σώμα.

4. Η απάντησή του σε γενόμενη ερώτηση από τον πρόεδρο της ΕΝΑΕ για την πηγή αυτών των θέσεων, ήταν ότι αυτές εκφράζουν το «βαθύ ΠΑΣΟΚ» που εκπροσωπεί,

5. Η δήλωσή του ότι «…..ο πρόεδρος δεν εκφράζει της απόψεις του σώματος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) …..»,

6. Η κατάθεση κειμένου του ιδίου στο προεδρείο της Ε.Ν.Α.Ε. (κα Τζάκη), ισχυριζόμενος τις εκτεθείσες απόψεις του για λογαριασμό όλων μας και της ΑΔΕΔΥ, καθώς και

7. Η ετσιθελική υποκατάσταση του προεδρείου με τελική της συνεδρίας δήλωση του στα ΜΜΕ και συγκεκριμένα για το δελτίο τύπου της ΕΝΑΕ,

με καθιστούν υπόχρεο, απέναντι στην συνείδηση μου και έναντι της ψήφου εμπιστοσύνης που έλαβα για να αντιπροσωπεύσω τους συναδέλφους μου υπηρετούντες υπαλλήλους στις Ν.Α. της χώρας, να ζητήσω να γίνει αποδεχτή από την οργανωτική επιτροπή η παραίτηση μου από μέλος της, για λόγους ευθιξίας και δηλώνω στο σώμα ότι θεωρώ «κατασκευασμένη» από τα μέλη Α.Μπρέμπου, Α.Ζαβερδινό και Χ.Νταή -που ήταν παρόντες-, την παρουσία και τις θέσεις του Η.Δόλγυρα στην συζήτηση, μέθοδοι που αντιβαίνουν των δημοκρατικών μου καταβολών και οπωσδήποτε αποποιούμαι και καταδικάζω.

 

Κωνσταντίνος Χ. Ρέλιας

Πρόεδρος Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ