ΑΠ-2 ΔΑΚΕ-ΝΑ ΠΡΟΣ ΥΠΕΣ Παράλειψη κοινοποίησης εγγράφου

 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ                                         Αθήνα        18-1-2010 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ                                               Αρ.Πρωτ.:  2   

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Πληροφ.: 6944 501075 Πρόεδρος                     ΠΡΟΣ: 1. Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΣ

              6972 336252 Γεν. Γραμματέας                           κ. Δημήτριο Στεφάνου

E-mail:  dake.nomarxion@gmail.com                        2. ΥΠ.ΕΣ.-Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης

                                                                                   Δ/νση Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ

                                                                                  Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ

 

                                                                        ΚΟΙΝ.: 1. ΟΣΥΝΑΕ

                                                                                   2. Α΄βάθμιους συλλόγους Ν.Α.

         ΘΕΜΑ: Παράλειψη κοινοποίησης εγγράφου στην ΟΣΥΝΑΕ

   

      Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 77296/30-12-2009 έγγραφό σας από την Δ/νση Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ – Τμήμα προσωπικού ΟΤΑ., εμφανίζονται στην κοινοποίηση ως αποδέκτες οκτώ φορείς. Ανάμεσα τους βρίσκονται η ΚΕΔΚΕ, η ΕΝΑΕ, καθώς και δύο συνδικαλιστικοί φορείς της Πρωτοβάθμιας Τοπικής αυτοδιοίκησης.

     Με λύπη μας διαπιστώνουμε  ότι απουσιάζει από την κοινοποίηση ή ΟΣΥΝΑΕ, η οποία ως γνωστόν είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και η οποία εκπροσωπεί τους υπαλλήλους των συγκεκριμένων υπηρεσιών όλης της Ελλάδας.

     Η ΟΣΥΝΑΕ και κατ΄ επέκταση οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,  ξεχάστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις από την μέρα που πρωτολειτούργησε  η αιρετή Νομαρχία το 1995.

     Ξεχάσθηκαν τόσο θεσμικά όσο και μισθολογικά, με τρόπο που καθιστά τους υπαλλήλους των Ν.Α. ως τους πλέον χαμηλόμισθους υπαλλήλους και μπλεγμένους σε ένα τρομερό μωσαϊκό μισθολογικών ανισοτήτων ακόμη και μεταξύ υπαλλήλων με ίδια ειδικότητα και το ίδιο αντικείμενο εργασίας.

     Πιστεύουμε ότι η παράλειψη στο έγγραφο που προαναφέραμε, οφείλεται σε λάθος και όχι σε άγνοια για την  ύπαρξη της ΟΣΥΝΑΕ. Άλλωστε δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από την στιγμή που το ΥΠΕΣ υπέγραψε με την ΟΣΥΝΑΕ την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 1369/2-9-09). 

     Όμως δεν θέλουμε να πιστεύουμε ούτε ότι έγινε σκόπιμα, κάτι που πιθανά να κρύβει αλλού είδους ιδέες και σκοπιμότητες εις βάρος της Ομοσπονδίας μας και των εργαζομένων στις Ν.Α. Ειδικά σε μια χρονική περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨, και δεν έχει γίνει σαφές τι γίνεται με το μέλλον των υπαλλήλων, καθώς παρόλο που έχει ζητηθεί εγγράφως, δεν έχει γίνει συνάντηση της ηγεσίας του ΥΠΕΣ με την Ομοσπονδία  μας.

     Θα θέλαμε να γίνει  η επανάληψη στο ορθό του συγκεκριμένου εγγράφου, αλλά επειδή έχει παρέλθει η προθεσμία στην οποία αναφέρεται, θα ήταν τουλάχιστον δεοντολογικά σωστό να μας ενημερώσετε για την συγκεκριμένη παράλειψη, καθώς και για τον λόγο που αυτή έγινε.

                                                         Για την ΔΑΚΕ-Ν.Α.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ                               ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ    

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ