ΠΑΣΚ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Στις 10 Ιανουαρίου δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το κείμενο αρχών για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

 

Στην εισαγωγή του παραπάνω κειμένου υπάρχει η εξής παράγραφος:

Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί την

ωρίμανση μιας πολυετούς προσπάθειας του ίδιου του κόσμου της

αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων της. Έχει απασχολήσει τα

Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, τα οποία έχουν λάβει σχετικές

Αποφάσεις.

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Αξιοποιεί την εργασία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βασίζεται στη συνεισφορά της Επιστημονικής Επιτροπής υψηλού κύρους που συνέστησε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές

νομοθετικής πρωτοβουλίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση αποτελούν την

αφετηρία ενός οργανωμένου διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς και

πολιτικούς φορείς, μιας ανοιχτής διαβούλευσης με κάθε πολίτη, σε κάθε

τοπική κοινωνία. Για μια δομική αλλαγή μακρόπνοου χαρακτήρα που

στηρίζει τελικά μια νέα αντίληψη αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης, μια νέα

νοοτροπία διοίκησης.

 

Δηλαδή…… επιστήμονες κύρους, ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλοι, μα όλοι (πλην των εργαζομένων) συνεργάστηκαν – και συνεργάζονται- «για μια δομική αλλαγή μακρόπνοου χαρακτήρα, μια νέα νοοτροπία διοίκησης»!!!!.

Απορούμε τι είδους νέα νοοτροπία είναι αυτή που αγνοεί τους εργαζόμενους (τουλάχιστον του δικού μας χώρου) και τις απόψεις τους.

Να ξεκαθαρίσουμε:

  • δεν αγνοούμε την αναγκαιότητα αλλαγών.
  • δεν είμαστε αντίθετοι για δομικές αλλαγές και νέα νοοτροπία διοίκησης.
  • δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει «οργανωμένος διάλογος με όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, μια ανοιχτή διαβούλευση με κάθε πολίτη, σε κάθε τοπική κοινωνία»,όπως λέει το κείμενο,

 

αλλά μας προβληματίζει το γεγονός ότι μιλάμε για διάλογο και μέχρι σήμερα κάποιοι αρνούνται  να μιλήσουν με τους εργαζόμενους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Και η όποια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθιερωθεί, για να ορθοποδήσει χρειάζεται να λάβει υπόψη της και τους εργαζόμενους.

  • αυτούς τους εργαζόμενους που τα προβλήματά τους συστηματικά έχει αγνοήσει η Πολιτεία μέχρι σήμερα.
  • αυτούς τους εργαζόμενους που αμείβονται με κάτι λιγότερο από ένα επίδομα κάποιων άλλων.
  • αυτούς τους εργαζόμενους που τους έχουν αφαιρέσει – αυτούς μόνο-από τη δυνατότητα μετάταξης (και- σχήμα οξύμωρο!- τους απειλούν τώρα με δεύτερη υποχρεωτική μετάταξη).

 

Ζητάμε λοιπόν:

Þ     όχι μόνο να ακούσουν τις απόψεις μας για το νέο θεσμό και τα εργασιακά μας προβλήματα (θα τους είναι άλλωστε χρήσιμες, αφού εμείς μπορούμε να υποδείξουμε εφικτές και αντιγραφειοκρατικές λύσεις),                                                      αλλά και να θεσμοθετήσουν μια καθημερινή συνεργασία μαζί μας για την αντιμετώπιση των λεπτομερειών.

Þ     πιο συγκεκριμένα, να απαλειφθεί η φράση «οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καταργούνται» που δημιουργεί και νομικά προβλήματα,

Þ     να εξασφαλιστεί  η παραμονή των εργαζομένων στη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με ένα ενιαίο και συγκεκριμένο μισθολόγιο,

Þ     να ξεκαθαριστεί το καθεστώς μετακινήσεων(εμείς τις λέμε μεταθέσεις) και να προβλεφθούν συγκεκριμένες  προϋποθέσεις,

Þ     η ΕΝΑΕ πέρα από τα προβλήματα που αφορούν τους αιρετούς, να στηρίξει έμπρακτα τη σωστή λύση των προβλημάτων των εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Και ξαναλέμε: ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΜΕ. Και να μιλάμε όχι σε ώτα μη ακουόντων

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ