Συγκέντρωση στην Αθήνα στο Συνέδριο Ε.Ν.Α.Ε.(04-2-10ώρα16μμ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,   Επειδή: Ο εμπαιγμός μας, που κυριαρχεί από ιδρύσεως του θεσμού των N.A., συνεχίζεται μέχρι και σήμερα όπου εξαγγέλλεται το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», χωρίς να διαφαίνεται και σε αυτό το μέλλον των υπαλλήλων. Οι διατάξεις για την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων των υπαλλήλων των περιφερειών της χώρας, λείπουν για μια ακόμη φορά από το κείμενο της διαβούλευσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα πλέον ότι δεν έχουν ούτε σχέδιο, ούτε μέλλον για το υπαλληλικό προσωπικό για το θεσμό του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Οι Εργαζόμενοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αμείβονται με πέντε (5) διαφορετικούς τρόπους Τα…

0 Comments