ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο.  Σ.  Υ.  Ν.  Α.  Ε.                                                                                                                        ΠΡΟΣ                                     1) Όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου                                            Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.                                  2)  Όλα τα Δ.Σ. των Α΄βάθμιων                                     Συλλόγων εργαζομένων - μέλη μας       Ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου  της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.Ε. καλεί: Α) όλα τα μέλη  του Γενικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από απόφαση του Δ.Σ., στις 25-02-2010 στις 9 π.μ. στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός», με θέματα:   1. Διεξαγωγή Συνεδρίου    2. Πρόγραμμα «Καλλικράτης»  Β)όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων συλλόγων τα οποία  είναι μέλη μας, σε συνεδρίαση στις 26-02-2010 στις 9 π.μ. στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός», με θέματα:…

0 Comments