Δηλώσεις Δόλγυρα στην ΕΝΑΕ

Με έκπληξη, ο αυτοδιοικητικός κόσμος της χώρας -και όχι μόνο- διάβασε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Ν.Α.Ε. που έκανε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, κ. Η.Δόλγυρας που δήλωσε: «Εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δηλώσεις έκανε ο κ. Ηλίας Δόλγυρας: «Θεωρώ ότι το σχέδιο Καλλικράτης είναι μία υπόθεση πολύ πρόχειρη, θα θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της χώρας. Θεωρώ ότι πρέπει να αποσυρθεί, πρέπει να κουβεντιάσουμε μία μεταρρύθμιση συνολικά στη χώρα που θα αφορά τόσο το κεντρικό κράτος όσο και τι θα αποκεντρωθεί σε αυτό, και προφανώς τι θα αυτοδιοικηθεί. Η παρούσα…

0 Comments

ΠΑΣΚ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Στις 10 Ιανουαρίου δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το κείμενο αρχών για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).   Στην εισαγωγή του παραπάνω κειμένου υπάρχει η εξής παράγραφος: Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί την ωρίμανση μιας πολυετούς προσπάθειας του ίδιου του κόσμου της αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων της. Έχει απασχολήσει τα Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, τα οποία έχουν λάβει σχετικές Αποφάσεις. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... Αξιοποιεί την εργασία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βασίζεται στη συνεισφορά της Επιστημονικής Επιτροπής υψηλού κύρους που συνέστησε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας που παρουσιάζει…

0 Comments