ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΕ ΑΔΕΔΥ

Εισήγηση Προς την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ   Το σχέδιο ¨Καλλικράτης¨ όπως αναρτήθηκε για διαβούλευση  δεν είναι τίποτα καινούργιο,  από τα κατά καιρούς δημοσιεύματα και διαρροές. Είναι ασαφές και εύκολα χαρακτηρίζεται και αυτό από την λογική, ότι σ΄ αυτή τη χώρα μπορεί να υπάρχουν Νομάρχες, Δήμαρχοι, Υπουργοί αλλά δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση. Στα βασικά του σημεία παρατηρούμε:΅   1.     Διατηρεί τα επίπεδα διοίκησης των τεσσάρων ομόκεντρων κύκλων ( Κεντρική Διοίκηση- Γενικοί Διοικητές- Περιφέρεια – Δήμοι) 2.     Μετακινεί τα επίπεδα διοίκησης ασύμμετρα μακριά από τον πολίτη και κατά συνέπεια υποβαθμίζει τον όποιο έλεγχο αλλά και την συμμετοχή. 3.     Θα δημιουργήσει…

0 Comments