ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥΝΑΕ, ΒΑΣΙΛΗ ΔΟΣΗ

             Με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων μηνών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΝΑΕ, την απραξία και έλλειψη ενδιαφέροντος για τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας και την παρωδία των παραιτήσεων και των αυθαιρέτων ¨ξεπαραιτήσεων¨ των μελών της ΠΑΣΚΕ στο ΔΣ, ο Αντιπρόεδρος της ΟΣΥΝΑΕ, Βασίλης Δόσης, προέβει στην ακόλουθη δήλωση-παραίτηση:                                                                                            Αθήνα  22-12-2009   Ύστερα από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν και  τον τρόπο που έγινε το ΔΣ της ΟΣΥΝΑΕ την  16η Δεκεμβρίου 2009 για την αναπλήρωση των διακριτών θέσεων,  είμαι αναγκασμένος να υποβάλω την παραίτηση μου από την θέση του Αντιπροέδρου στο ΔΣ της ΟΣΥΝΑΕ. Θεωρώ ότι ενέργειες και πράξεις σαν αυτές…

0 Comments