ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο.  Σ.  Υ.  Ν.  Α.  Ε.                                                 

                                                                      ΠΡΟΣ

                                    1) Όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου

                                           Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

                                 2)  Όλα τα Δ.Σ. των Α΄βάθμιων

                                    Συλλόγων εργαζομένων – μέλη μας

 

    Ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου  της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.Ε. καλεί:

Α) όλα τα μέλη  του Γενικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από απόφαση του Δ.Σ., στις 25-02-2010 στις 9 π.μ. στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός», με θέματα:

  1. Διεξαγωγή Συνεδρίου

   2. Πρόγραμμα «Καλλικράτης»

 Β)όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων συλλόγων τα οποία  είναι μέλη μας, σε συνεδρίαση στις 26-02-2010 στις 9 π.μ. στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός», με θέματα:

  1. Πρόγραμμα «Καλλικράτης»

   2. Διεξαγωγή Συνεδρίου

   Παρακαλούμε τα Δ.Σ. να προσκομίσουν κατάσταση συνέδρων, καθώς και τις εισφορές τους στην ομοσπονδία, για τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

                                                     

                                                              Ο πρόεδρος

                                          Μ. Κινδυλίδης  (τηλ. 2241-360549)

Διεύθυνση ξενοδοχείου :

Μιχαλακοπούλου 114-Αθήνα-τηλ. 210-7706611 (για κρατήσεις)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ