ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥΝΑΕ, ΒΑΣΙΛΗ ΔΟΣΗ

            

Με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων μηνών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΝΑΕ, την απραξία και έλλειψη ενδιαφέροντος για τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας και την παρωδία των παραιτήσεων και των αυθαιρέτων ¨ξεπαραιτήσεων¨ των μελών της ΠΑΣΚΕ στο ΔΣ, ο Αντιπρόεδρος της ΟΣΥΝΑΕ, Βασίλης Δόσης, προέβει στην ακόλουθη δήλωση-παραίτηση:

 

                                                                                         Αθήνα  22-12-2009

 

Ύστερα από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν και  τον τρόπο που έγινε το ΔΣ της ΟΣΥΝΑΕ την  16η Δεκεμβρίου 2009 για την αναπλήρωση των διακριτών θέσεων,  είμαι αναγκασμένος να υποβάλω την παραίτηση μου από την θέση του Αντιπροέδρου στο ΔΣ της ΟΣΥΝΑΕ.

Θεωρώ ότι ενέργειες και πράξεις σαν αυτές που ζήσαμε εκείνη την ημέρα, δεν αρμόζουν στην ΟΣΥΝΑΕ και οι συνέπειες αυτών των πράξεων  είναι να βλάπτεται το κύρος και η αξιοπιστία της Ομοσπονδίας μας.

Η ΠΑΣΚΕ  είναι αποκλειστικά και συνολικά υπεύθυνη για όσα έγιναν κατά την ¨διαδικασία αναπλήρωσης¨ των κενών διακριτών θέσεων του ΔΣ και φέρει την ευθύνη για όσα αυτές οι αυταρχικές πράξεις αποφέρουν στο μέλλον εις βάρος της ΟΣΥΝΑΕ.

Είναι πραγματικά λυπηρό  μια παράταξη, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία που έχει στο ΔΣ,  να οδηγείται σε αυτές τις πράξεις και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν την λήξη της θητείας αυτού του ΔΣ.

Επειδή δεν μπορώ να συμμετέχω στο προεδρείο ενός οργάνου στο οποίο δεν αναγνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε, παρακαλώ να δεχθείτε την παραίτησή μου.

 

                                                                                         Με εκτίμηση

  

                                                                                        Βασίλης Δόσης

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ